สยามลวดเหล็กฯ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2567

สยามลวดเหล็กฯ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2567

 

สยามลวดเหล็กฯ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2567 ร่วมกับชุมชนต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
นำทีมโดย คุณสิทธา สุวรรณาพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน


และคุณอุษา บุญเกิด ผู้จัดการแผนกอาวุโส-การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และคณะทำงาน ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั้ง 11 หมู่บ้านในต.หนองละลอก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ต.หนองละลอก ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้ดำเนินสืบเนื่องต่อไป

Related posts