GC ร่วมยินดีกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ EEC Select 2023

GC ร่วมยินดีกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ EEC Select 2023

 


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมยินดีกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ EEC Select 2023 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่ใบบัวบก ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น สดชื่น เติมคอลลาเจนให้กับผิว และผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยปรับอากาศ หรือรูมดิฟฟิวเซอร์ (Room Diffuser) สารสกัดพืชสมุนไพรธรรมชาติของระยอง จำนวน 4 กลิ่น ได้แก่ กลิ่น สะระแหน่, ว่านสาวหลง, จิงจูฉ่าย และ เร่วหอม หรือ เรน ทรี ซอย ซัน กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นึกถึงธรรมชาติของจังหวัดระยอง โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ สำนักงานอีอีซี อาคารโทรคมนาคมบางรัก กรุงเทพฯ


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา หรือแบรนด์ LUFFALA ก่อตั้งเมื่อปี 2553 จากความร่วมมือของ GC และกลุ่มพันธมิตร ด้วยความตั้งใจที่ต้องการสร้างชุมชนระยองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับวัตถุดิบ และนวัตกรรมของ GC มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ภายในบ้าน (Home & Personal Care) ต่อยอดสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน GC ยังประสานเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ทำให้เกิดความร่วมมือกันในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง เป็นการเพิ่มมูลค่า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยต้นน้ำ เริ่มจากการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรพื้นถิ่นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ พร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นสารสกัดนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ LUFFALA


สำหรับความสำเร็จของแบรนด์ LUFFALA ที่ได้รับรางวัล EEC Select เป็นการสะท้อนว่าจังหวัดระยอง ไม่ได้มีแค่ภาพของอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) ที่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเท่านั้น หากแต่ภาคเกษตรยังคงสามารถที่จะอยู่เคียงคู่เมืองอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับชุมชน คงเอกลักษณ์ของสมุนไพรท้องถิ่น และพืชที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองให้คงอยู่ต่อไป ด้วยการร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถที่ไม่ละทิ้งวิถีดั้งเดิม แต่เพิ่มเติมด้วยแนวคิดและนวัตกรรมในการสร้างคุณค่า นำมาซึ่งรายได้ที่สูงขึ้น เพียงพอให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

#GCChemistryForBetterLiving
#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก

รางวัล EEC Select 2023
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความโดดเด่นของเอกลักษณ์ในพื้นที่อีอีซี ตามนโยบายการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 137 ผลิตภัณฑ์ จากพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตอีอีซี ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างพื้นที่ชุมชน และพื้นที่อุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

 

Related posts