กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ผลิตไฟฟ้าใช้ในการดำเนินงานทัณฑสถานฯ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ซึ่งติดตั้งบริเวณลานเลี้ยงม้า ในรูปแบบ Solar Farm โดยได้รับเกียรติจากคุณพิทักษ์พงษ์ น้อยพิทักษ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เป็นผู้รับมอบ

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

Related posts