ประถมสงขลา 2 อัปเดต ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน โครงการพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

ประถมสงขลา 2 อัปเดต ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน โครงการพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

 


วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 และนางศรีวิภา หิรัญสถิตย์ นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงและการลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเสวนาหัวข้อ บทบาทของส่วนราชการในการขับเคลื่อนโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งหวัง


“ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” โครงการนำร่อง ผู้นำทางการเกษตรของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ”ต่อยอด”จากอาชีพเกษตกรรม สู่แผนพัฒนาจะ ส่งเสริมในเรื่องของ “อุตสาหกรรม” และอื่นๆ เพื่อความ”ยั่งยืน”ของผู้คนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังยืนอยู่บนอาชีพเกษตกรรม นั่นเอง และโครงการ”ครัวโลกสู่ครัวบ้าน” ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้


ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการ”ผลิตต้นกล้า” หรือ”หน่ออ่อน” ของการสร้าง เยาวชนที่ทำการศึกษาอยู่ในโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เป็นต้นไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรักในการเป็น”เกษตรกร” โดยการคาดหวังว่า ในอนาคต และพร้อมผลักดันสนับสนุนนักเรียนต้นแบบ สนองแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัว ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ในพื้นที่ จชต. พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts