เพชรบุรี-สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด ร่วมกับ อบต.ถ้ำรงค์ จัดงานลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์”

เพชรบุรี-สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด ร่วมกับ อบต.ถ้ำรงค์ จัดงานลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์”

ที่บริเวณทุ่งถ้ำรงค์ ริมถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำรงค์
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด
“ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์” โดยมี จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วย นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


วัฒนธรรม เป็นลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกันจากรุ่นสู่รุ่น สืบทอดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคน ทุกรุ่นทุกวัย เป็นภูมิปัญญา วิถีชีวิตของคนในสังคม ตั้งแต่เกิดจนตาย อีกทั้งยังเป็นรากฐาน ของการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของชุมชนในอดีต บ่งบอกถึงวิวัฒนาการ การดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าดีงาม และยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางสำหรับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน สังคมในอนาคต


อำเภอบ้านลาด มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปะการแสดง ประเพณี ภูมิปัญญาการละเล่นต่างๆ วิถีชีวิตการทำตาลโตนด ตลอดจนปีนี้มีการแสดงถึงอัตลักษณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตำบลถ้ำรงค์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกรุกขมรดก และขึ้นทะเบียนโดยกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และมีอายุยาวนาน ที่มีคุณสมบัติอยู่หนึ่งในเกณฑ์คือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความสำคัญต่อชุมชน และมีตำนานเรื่องเล่าประกอบ เป็นต้นไม้หายากหรือใกล้สูญพันธ์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยได้รับการดูแล คือ กลุ่มต้นยางนา ถนนเพชรเกษม ได้รับการขึ้นทะเบียนรุกขมรดก


ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบของ ของแผ่นดินในปี พ.ศ.2562 นิทรรศการในวันนี้ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้รู้จัก และตระหนักในความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลัง
สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์” ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การประกวดนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่น การโชว์ที่สุดของตำบล 18 ตำบล การแสดงศิลปวัฒธรรม อาหารคาวหวานที่หายากของแต่ละตำบล จัดแสดงสินค้าจำหน่าย เป็นต้น
สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใด ที่สนใจจะเดินทางมาร่วมเที่ยวชมภายในงาน สามารถเดินทางมาได้ที่ บริเวณทุ่งถ้ำรงค์ ริมถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 67 (5 วัน 5 คืน) .

 

ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

Related posts