สระบุรึ – โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

สระบุรึ – โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567


วันที่ 13 มกราคม 2566 ทึ่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโททัชชัย อัจฉริยาการุณ เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่าน Influencerนักเรียนทหาร ข้าราชการ และพลทหาร รณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในด้านจิตอาสา ระเบียบวินัย ทำดีมีรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและห่างไกลจากสิ่งเสพติด


ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การบินผ่านสนามบิน โดยเครื่องบินขับไล่ ของเครื่องบิน T-50TH การบินผ่านสนามบิร โดยเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่2 (AU-23 Peacemaker)การบินผ่านสนามบิน โดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 (F-16)การแสดงสุนัขทหาร การแสดงแฟนซีดริลและการแสดงเครื่องแต่งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
**********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts