ตม.จว.อุทัยธานี จัดประชุมโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522”ท่องเที่ยวปลอดภัย กับ ตม.จว.อุทัยธานี

ตม.จว.อุทัยธานี จัดประชุมโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522”ท่องเที่ยวปลอดภัย กับ ตม.จว.อุทัยธานี

เวลา 10.00 น. วันนี้ (10 มกราคม 2567) ที่ ห้องประชุมรุ่งอรุณ โรงแรมธาราฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ ประชุมผู้ประกอบการ เรื่อง การจัดโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522” ตามโครงการ UTHAITHANI IMMIGRATION ON MOBILE โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ สุภาภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร ร่วมประชุม


ทั้งนี้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี บรรยายถึงเหตุผลและความจำเป็น และระเบียบกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 38 การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งหมาย ร.ต.อ.หญิง นวภัสร์ จิตรหาญ รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บรรยายขั้นตอนการใช้ Aplication Uthai On Mobile ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี นอกจากนั้น นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผวจ.อุทัยธานี ในฐานะ ผู้อนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

ได้ร่วมรับฟังการบรรยาย และการร่วมรับฟัง การระดมความเห็น การจัดทำแผนการท่องเที่ยว Year plan ของ จว.อุทัยธานี โดย นายสัมพันธ์ สุภาภักดี ผอ.ททท.สำนักงาน จว.อุทัยธานี ได้บรรยาย สถานการณ์ การท่องเที่ยวภาคเหนือและ จว.อุทัยธานี พร้อมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน และภาคราชการในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งนี้ ตม.จว.อุทัยธานี ได้นำเสนอแผน “เชคอินทั่วอุทัยธานี ดังไกลทั่วโลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จว.อุทัยธานี ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ เจ้าของโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร มาประชุม 75 ราย มีความสำเร็จด้วยดี

Related posts