สงขลา-เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวง) นำรถไฟฟ้าพระราชทาน ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาถวายเป็นพระราชกุศล

สงขลา-เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวง) นำรถไฟฟ้าพระราชทาน ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้ 6 มกราคา 2567 ที่บริเวณหน้าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวง) พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวง) และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) ได้นำรถไฟฟ้าพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับบิณฑบาต(ข้าวสารและอาหารแห้ง)จากพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายพระราชศีลสังวร


โดยมีชาวสงขลานำอาหารแห้ง มาร่วมตักบาตรพระราชศีลสังวร (รูปเดียว) ยืนรอตักบาตรริมถนนกันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่มีบ้านอยู่ในเส้นทางบิณฑบาต ก็ตั้งโต๊ะรอตักบาตรที่หน้าบ้าน ส่วนผู้ที่มีบ้านอยู่นอกเส้นทาง ก็มีจุดตั้งโต๊ะให้บริการดังนี้ หน้าประตูเมืองสงขลา หน้าโรงสีแดง หน้าบ้านนครใน และหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


สำหรับเส้นทางบิณฑบาต เริ่มจากหน้าวัดมัชฌิมาวาสตรงไปตามถนนไทรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทลุง ผ่านหน้าประตูเมืองสงขลา เลี้ยวขวาเข้าถนนนครนอก ตรงไปยังโรงสีแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนนครใน ผ่านบ้านนครใน ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนยะลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนางงาม ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนสายบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนไทรบุรี กลับวัดมัชฌิมาวาส


ในการนี้ สิ่งของที่ได้รับบิณฑบาตจะนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างทานบารมีให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงานกุศลในครั้งนี้โดยทั่วกัน
สำหรับรถไฟฟ้าพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 และคณะ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายแด่พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม) (ปธ.4) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร/ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17 (ธ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธ ศาสนา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts