สระบุรี – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องไทยธรรม ในการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันชาตกาล 106 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระป.ธ.9)

สระบุรี – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องไทยธรรม ในการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันชาตกาล 106 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระป.ธ.9)

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องไทยธรรม ในการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันชาตกาล 106 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระป.ธ.9) ถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเทพวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย พระธรรมวชิรปาโมกข์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา พระเทพสารสุธี


วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร พระเทพวิสุทธิญาณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร พระราชวัชราภรณ์
วัดชูจิตรธรรมาราม สระบุรี พระราชวชิรมงคลวิสิฐ วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวง สระบุรี พระจันทูปมญาณโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร พระสุธีรัตนบัณฑิต วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร พระวชิรวรคุณ วัดศรีรัตนธรรมาราม สมุทรปราการ พระครูวินิฐศรัทธาคุณ วัดศรีวนาราม ชลบุรี โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยพล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พล.ท ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่1 นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย นายกอบต.ชะอม ผกก.แก่งคอย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแก่งคอย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts