ระยอง-บวงสรวงพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องวันปราบดาภิเษกและกอบกู้เอกราชชาติไทย ครบ 255 ปี

ระยอง-บวงสรวงพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องวันปราบดาภิเษกและกอบกู้เอกราชชาติไทย ครบ 255 ปี

วันที่ 28 ธ.ค. 2566 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยอง ประกอบพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และกอบกู้เอกราช ครบรอบ 255 ปี


เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่า พระยาตาก ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเป็น “พระยาวชิรปราการ” ได้รวบรวมสมัครพรรคพวก ประมาณ 500 คนเศษ ตีฝ่าวงล้อมพม่า มาทางตะวันออก ผ่านแขวงเมืองนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และได้มาพักแรม ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวงแห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2310 และเมื่อทราบว่า กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว บรรดาขุนทัพ ข้าราชการ และประชาชนชาวระยอง ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ขอให้พระยาตากประกาศตนเป็นเจ้าเพราะชาติไทยว่างกษัตริย์แล้ว จึงได้มีพิธีประกาศความเป็นเจ้าขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนเหนือคชสารใต้ต้นสะตือ

ณ ค่ายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล แขวงเมืองระยอง จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2310 พระเจ้าตากสินจึงได้กรีฑาทัพ ไปปราบเมืองจันทบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพ รวมเวลาที่พระองค์ทรงใช้ค่ายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นที่รวมพลสะสมกำลังอาวุธ เสบียงอาหาร เป็นเวลา 126 วัน วัดลุ่มแห่งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ชาติไทย หลังจากที่พระยาตากได้กอบกู้อิสรภาพให้ชาติไทยแล้ว จึงสร้างราชธานีใหม่ที่ธนบุรี และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2311 นับจนถึงปัจจุบันวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ครบรอบ 255 ปี แห่งการกอบกู้เอกราชชาติไทย

Related posts