เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU เทศบาลเมืองมาบตาพุด นำ นศ.ร่วมออกช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU เทศบาลเมืองมาบตาพุด นำ นศ.ร่วมออกช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธ.ค.ที่ห้องประชุมตึกเอ็ม เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายวีระชัย สมบัติกำไร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ลงนาม MOU กับนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ในการให้ความร่วมมือนำ นศ.ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา)ในกิจกรรมนิลมังกรเซอร์วิส ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ โดยมี ปชช.เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหดรรมระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้การลงนาม MOU ดังกล่าว มุ่งร่วมมือกันดำเนินงานในการบริการช่อมแชมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานรถ จยย.และเครื่องยนต์เล็ก และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมต่างๆ ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา)ในกิจกรรมนิลมังกรเซอร์วิส ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ และเพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับศักยภาพและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับ นศ. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งให้บริการ ปชช.ในช่วงเทศกาลต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดอีกด้วย

Related posts