“พีทีที แทงค์”สนับสนุนตกปลา กินปู ดูวิถีประมง กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

“พีทีที แทงค์”สนับสนุนตกปลา กินปู ดูวิถีประมง กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

 

เมื่อวันที่​ 24 ธันวาคม 2566 บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม “ ตกปลา กินปู ดูวิถีประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 6 ” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง โดยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กเก้ายอดร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานเทศบาลนครระยอง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และภาคเอกชนได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีชุมชนประมง และมุ่งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป
สำหรับภายในกิจกรมได้มีการแข่งขันหลากหลายประเภท อาทิ กีฬาตกปลา กินปูม้า แข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย กิจกรรมธาราพาโชค ชมนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ชมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน ดนตรี ฯลฯ

Related posts