อบจ.ระยอง แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCA EXPO แข่งขันทักษะวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และทักษะทางวิชาชีพ

อบจ.ระยอง แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCA EXPO แข่งขันทักษะวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และทักษะทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดร.วิโรฒน์ ชมภู นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง เตรียมจัดงานการศึกษา RAYONG EDUCA EXPO ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.67 ที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง วิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี และทักษะทางวิชาชีพ

บูธแนะแนวการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาของภาครัฐและเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การอบรมพัฒนาครูยกระดับความสามารถครู 11 หลักสูตร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง โรงเรียนที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนทางเลือก การออกร้านจำหน่ายอาหารและของดีจังหวัดระยอง และงานแสดงสินค้า รวมทั้งมีงานเกษตรแฟร์มัธยมตากสินระยอง มีกิจกรรม ประกวดพันธุ์ไม้ สัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาการด้านต่างๆ ดนตรี ศิลปะ และทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ อีกด้วย

Related posts