สระบุรี – จัดวิ่งลอยฟ้าสระบุรี 2023 “วิ่งรับลม ชมบอลลูน” กระทรวงคมนาคมอนุญาตใช้พื้นที่เส้นทางวิ่ง

สระบุรี – จัดวิ่งลอยฟ้าสระบุรี 2023 “วิ่งรับลม ชมบอลลูน” กระทรวงคมนาคมอนุญาตใช้พื้นที่เส้นทางวิ่ง

วันทึ่ 17 ธันวาคม 2566 ที่ถนนมอเตอร์เวย์ยกระดับ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน ปล่อยตัวนักวิ่งลอยฟ้าสระบุรี 2023 “วิ่งรับลม ชมบอลลูน” มีนักวิ่งระยะต่าง ๆ เข้าร่วมกว่าสามพันคน


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีแนวความคิดที่ต่อยอดมาจากการจัดกิจกรรมครั้งก่อน “วิ่งลอยฟ้า2022 “วิ่งรับลม ชมพระพุทธฉาย” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการมีรายได้เข้ามาช่วยพัฒนาด้านการกีฬาของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นกระแสตอบรับเชิงบวกทำให้จังหวัดสระบุรี โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีแนวคิดที่จะสร้างประสบการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้ง ในการวิ่งบนทางหลวงมอเตอร์เวย์ระยะการแข่งขันเดิน วิ่ง 6 กม. มินิมารารอน 10.5 กม. ฮาล์มมาราธอน 21 กม.สถานที่มอเตอร์เวย์พระพุทธฉาย สระบุรี


กิจกรรมงานวิ่งลอยฟ้าสระบุรี 2023 ที่มีธีมงานสำคัญคือการรับชมวิวที่สวยงามของจังหวัดสระบุรีพร้อมรับชมลูกบอลลูนยักษ์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระบุรีต่อไป
****************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts