SPRC จัดกิจกรรม SPRC DANCE FOR YOU 2023 เต้นด้วยกัน…แบ่งปันด้วยใจ แปลงแคลอรี่ เป็นทุนสนับสนุนงบประมาณซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 6.2 ล้านบาท 🏥

SPRC จัดกิจกรรม SPRC DANCE FOR YOU 2023 เต้นด้วยกัน…แบ่งปันด้วยใจ แปลงแคลอรี่ เป็นทุนสนับสนุนงบประมาณซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 6.2 ล้านบาท 🏥

ระยอง, 11 ธ.ค. 66 : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “SPRC DANCE FOR YOU 2023 เต้นด้วยกัน…แบ่งปันด้วยใจ” ผนึกพลังคนรักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการออกกำลังกาย และสามารถเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge มาช่วยนับแคลอรี่ในการออกกำลังกาย ทุกการลดแคลอรี่ที่สะสม มีส่วนร่วมในการสมทบงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 3 โรงพยาบาล 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข ในจังหวัดระยอง โดย SPRC สมทบทุนรวมทั้งสิ้น 6,296,100 บาท อีกด้วย

ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในงาน นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป – ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) นายพายัพ ผ่องใส เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง ร่วมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนเครือข่ายคนรักสุขภาพ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมแข่งขันและกองเชียร์มากกว่า 1,000 คน

ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า “การแข่งขัน SPRC Dance For You – เต้นด้วยกัน แบ่งปันด้วยใจ จังหวัดระยอง ปี 2566 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อาทิ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายคนรักสุขภาพชุมชน ในการออกกำลังกาย และเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดระยอง เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิต”

ด้าน นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป-ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่า “SPRC ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพชุมชน โดยร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น และส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิต และในปีนี้มีการขยายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมอำเภอเมืองระยอง จำนวน 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแกนนำออกกำลังกายให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาแกนนำออกกำลังกายในการนำความรู้ไปใช้ในการออกกำลังกายในชุมชนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม และเพื่อให้แกนนำออกกำลังกายนำไปเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การมีสุขภาพที่ดี และเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของเราเองมามีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge ซึ่งการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำแอปพลิเคชันนี้มาช่วยนับแคลอรี่ในการออกกำลังกายของพวกเราด้วย สำหรับกิจกรรมนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันยังมีส่วนในการสมทบงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 3 โรงพยาบาล 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสภณ ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนกะเพรา)”

ขณะที่ นายพายัพ ผ่องใส เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง กล่าวว่า “SPRC Dance for You เต้นด้วยกัน แบ่งปันด้วยใจ ในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี 2566 เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง ที่มีนโยบายในการสนับสนุน และพัฒนากีฬาในจังหวัดระยอง ให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้เข้าถึงการออกกำลังกาย การแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะ สร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมิตรภาพน้ำใจนักกีฬา และที่สำคัญคือความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่”

โดยก่อนเริ่มกิจกรรม ทุกๆ ทีมได้ลงทะเบียนเพื่อทำการบันทึก Calories Credit Challenge จากนั้น เป็นการแข่งขันเต้นแอโรบิกโดยให้เวลาทีมละ 20 นาที ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม และประเภทความสามัคคี
โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้
ประเภททีม 10 คน
🏆 รางวัลชนะเลิศ – ทีม เทศบาลเมืองมาบตาพุดร่วมใจ เงินรางวัล 22,000 บาท + ถ้วยรางวัล
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม ลานเขียวไลน์แดนซ์ศรีเมือง เงินรางวัล 17,000 บาท + ถ้วยรางวัล
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม ชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอก เงินรางวัล 12,000 บาท + ถ้วยรางวัล
🏅รางวัลชมเชย – ทีม เรารักนครระยอง ทีม บ้านแลงจะแซงได้งัย ทีม The Gentleman’s แอโรบิกสุภาพบุรุษโรงเรียนวัดห้วยโป่ง เงินรางวัลทีมละ 8,000 บาท

ประเภททีมความสามัคคี (ระดับ อปท.)
🏆รางวัลชนะเลิศ – ทีม เทศบาลเมืองมาบตาพุดร่วมใจ เงินรางวัล 22,000 บาท + ถ้วยรางวัล
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม ลานเขียวไลน์แดนซ์ศรีเมือง เงินรางวัล 17,000 บาท + ถ้วยรางวัล
🏅 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม The Gentleman’s แอโรบิกสุภาพบุรุษโรงเรียนวัดห้วยโป่ง เงินรางวัล 12,000 บาท + ถ้วยรางวัล
🏅รางวัลชมเชย – ทีม เรารักนครระยอง ทีม บ้านแลงจะแซงได้งัย ทีม ชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอก – เงินรางวัลทีมละ 8,000 บาท

SPRC ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งหวังให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย สร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนอันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีภายในชุมชนอีกด้วย

Related posts