กาชาดระยอง เปิดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปออกรางวัลร้านมัจฉากาชาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ‘งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566’

กาชาดระยอง เปิดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปออกรางวัลร้านมัจฉากาชาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ‘งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดให้ให้ส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปออกร้านกาชาดใน ‘งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืองานเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566’ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ภายใต้กิจกรรม ‘รวมรัก รวมน้ำใจ สานสานใย สู่พี่น้องระยอง’

ทั้งนี้ สิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้ดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจะนำไปออกรางวัลร้านมัจฉากาชาด เพื่อเป็นของสมนาคุณให้กับประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งรายได้จากการออกร้านมัจฉากาชาด จะนำไปช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเปราะบาง การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน การรับบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย.

Related posts