สงขลา-สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา และภาคเอกชนร่วมใจกันจัดโรงบุญ 5 ธันวา

สงขลา-สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา และภาคเอกชนร่วมใจกันจัดโรงบุญ 5 ธันวา จิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 และ วันพ่อแห่งชาติ

 

วันนี้ 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา ถนนปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา สมาคมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม สงขลา ร่วมกับโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา บริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้เปิดโรงบุญ 5 ธันวา จิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 และ วันพ่อแห่งชาติ โดยบริการอาหารฟรีตลอดวันให้กับประชาชน นำอาหารหลากหลายเมนู

รวมทั้งน้ำผลไม้ น้ำดื่ม มาบริการให้กับประชาชนกินฟรี มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมารับอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดที่เรียกว่า “เดินไปกินไป” กินหมดแวะเข้ามากินต่อได้ตลอดเวลา อยากกินอะไรเข้ามาหยิบไปกินได้เลย มีประชาชนมาใช้บริการตั้งแต่เช้าไปตลอดทั้งวัน ในส่วนการปรุงอาหารก็มีการจัดพ่อครัวแม่ครัวมาปรุงอาหารกันสดๆในเต็นท์ เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ในการจัดโรงบุญ 5 ธันวา จิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 และ วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำติดต่อกันมาทุกปีเป็นปีที่ 21

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts