พิจิตร-ป.ป.ช. พิจิตร ลุยตรวจสอบงานต่อเติมรั้ว มูลค่ากว่า 8 แสนบาท สร้างเสร็จไม่นาน พังซะแล้ว

พิจิตร-ป.ป.ช. พิจิตร ลุยตรวจสอบงานต่อเติมรั้ว มูลค่ากว่า 8 แสนบาท สร้างเสร็จไม่นาน พังซะแล้ว

 


5 ธันวาคม 2566 ความคืบหน้าโดย นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต จากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ CDC) กรณีปรากฎข่าวสื่อออนไลน์เพจ facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ว่า “ แปดแสนสามกำลังบาน งานต่อเติมรั้วของ อบต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วงเงิน 834,000 บาท ทำเมื่อปี 2565 พอจะครบขวบปีก็สยายกลีบเบ่งบานเหมือนดอกไม้รับแสงอรุณฤดูหนาว”

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.โพธิ์ไทรงาม (ต่อจากส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,900 บาท งบประมาณก่อสร้าง 834,000 บาท ขนาดความยาว 160 เมตร สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมต่อจากรั้วเดิมโดยเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ 2565

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ารั้วดังกล่าวเป็นลักษณะกำแพงกันดิน ซึ่งมีระดับพื้นดินภายนอกอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินภายในแนวรั้วประมาณ 1.4 เมตร และพบความเสียหายบริเวณแนวรั้วฝั่งด้านซ้ายต่อจากแนวรั้วเดิมจนถึงด้านหลังของ อบต. มีสภาพเอียง แตก ร้าว ตลอดแนว และบางส่วนได้พังทลายลง จากการตรวจสอบแบบแปลนรั้วและสอบถามผู้รับผิดชอบทราบว่าแนวรั้วดังกล่าวทุก 4 ช่องเสา (ระยะ 10.8 เมตร) จะมีเสาเข็ม 1 ต้นเป็นสเตย์ยึดกับเสารั้ว เพื่อรับน้ำหนักดินถม


(pin) สำหรับปัญหาการชำรุดนี้ทาง อบต.รับทราบปัญหาแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนแล้ว และยังคงอยู่ในระยะประกันสัญญา 2 ปี ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้เร่งให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้ตั้งข้อสังเกตุความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดจาก
1.การออกแบบและการคำนวณการรับน้ำหนักโครงสร้างของรั้ว ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือไม่
2. การก่อสร้างและการตรวจรับงานตรงตามรูปแบบรายการหรือไม่
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร จะได้ทำการรวบรวมหลักฐานข้อมูลโครงการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

 

สิทธิพจน์ /พิจิตร

Related posts