ระยอง-นายอำเภอปลวกแดง เปิดกว้างโปร่งใส เปิดให้เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อขยะอุตสาหกรรม (ปลวกแดง) ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลสร้างความเข้าใจในเวทีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ระยอง-นายอำเภอปลวกแดง เปิดกว้างโปร่งใส เปิดให้เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อขยะอุตสาหกรรม (ปลวกแดง) ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลสร้างความเข้าใจในเวทีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง มีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง ในวาระการประชุมมีการเปิดกว้างและเพื่อความโปร่งใสในการให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับ “โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อขยะอุตสาหกรรม (ปลวกแดง) จ.ระยอง “ ที่จะมาตั้งในนิคมอุตสาหกรรมเขตปลวกแดง ซึ่งมีผู้นำชุมชนและประชาชนบางส่วนยังมีข้อกังวลใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน และ ยังไม่เข้าใจข้อมูลเท่าที่ควร


ด้านเจ้าของโครงการฯ โดยนาย ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการผู้ขีดการ บริษัท เดอะพราว พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท มีขวัญ พาวเวอร์ จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ได้นำเสนอข้อมูลโครงการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตัวเชื้อเผลิงและกระบวนการผลิต ระบบการเผาไหม้ การจัดการของเหลือขี้เถ้า และการควบคุมระบบต่างๆโดยละเอียด รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน เมืองระยอง และประเทศ ท่ามกลางความสนใจของกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับทราบข้อมูลโครงการในทุกด้านมากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม ในเวทีการประชุม มีผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแสดงข้อกังวลใจของชาวบ้าน และมีข้อเสนอว่า ขอให้ท่านนายอำเภอเป็นผู้ประสานงานนำคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดในอำเภอปลวกแดง เพื่อไปศึกษาดูงานตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง โดยต้องให้ชุมชนกำหนดการเข้าไปดูและตรวจสอบได้ทุกพื้นที่ในโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่มีการก่อสร้างและดำเนินการแล้วซึ่งในที่ประชุมเห็นด้วย ทางด้านเจ้าของโครงการฯ มีการตอบรับและยินดีมากซึ่งตรงกับความตั้งใจที่ต้องการให้ชุมชนที่กังวลใจได้ไปศึกษาเรียนรู้ดูของจริงไปสัมผัสกับตัวเองที่เป็นรูปธรรม

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ทางโครงการฯได้นำประชาชน และ สื่อมวลชน จ.ระยอง ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแบบเดียวกับที่จะมาสร้างที่ปลวกแดงแล้วหลายคณะ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 6 ปี ชุมชนรอบข้างยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ซึ่งข้อเสนอของผู้นำชุมชนเป็นสิ่งที่ดีมากและจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับชุมชนที่ยังไม่เข้าใจและมีข้อกังวลใจ ซึ่งขอขอบคุณท่านนายอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและพร้อมที่จะต้อนรับนำไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของจริง


กล่าวได้ว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานราชการท้องถิ่น ผู้นำชุมชน มีการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของฝ่ายโครงการฯ และมีแผนการไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฯของจริง ของทางอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ของอำเภอปลวกแดงทั้งหมด จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง มีข้อมูลให้กับประชาชน และจะสามารถลดข้อกังวลใจของชุมชนได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งและมีแนวทางการมีส่วนร่วมในการติดตามกำกับดูแลร่วมกันต่อไป

Related posts