3 ดารา-นักคิด-นักแสดง นำทีมวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา-หมู่บ้านรักษาศีล 5

3 ดารา-นักคิด-นักแสดง นำทีมวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา-หมู่บ้านรักษาศีล 5

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร. วัดไร่ขิง) จัด “วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ 1 ในที่ 28 ม.ค. 2567 ณ เกาะลัดอีแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน วิ่งสร้างบุญ วิ่งชมธรรมชาติ

คุณกิ๊กมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นักแสดงชื่อดัง กล่าวว่าขอเรียนเชิญเพื่อนๆกัลยาณมิตรมาร่วมบุญกับกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้
ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย นักจิตวิทยาการปรึกษา กล่าวว่าได้วิ่งสร้างบุญ ชมธรรมชาติ ณ เกาะลัดอีแท่น โดยนำรายได้
หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
โจอี้ กาน่า นักแสดงชื่อดังกล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากครับ


รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ขอให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลในงานนี้ด้วยกันนะครับ
อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.) Fun Run (วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.) Mini Marathon (วิ่ง มินิมาราธอน 10 กม.) และ VIP (เดิน-วิ่งได้ทุกระยะ) สามารถสมัครได้แล้วที่ https://forms.gle/HBUt9rpcsk2znha99 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 091-052-2487, 099-454-6504

Related posts