มท.1 มอบโล่รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

มท.1 มอบโล่รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กล่าวรายงานฯ

ในการนี้ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีฯ รับมอบโล่รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก โดยนางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิตินันท์ ตันทรบันฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
***********

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts