พิษณุโลก-สร้างพระพิมพ์นางพญา เป็นที่ระลึกในงาน”กฐินยกนาง”

พิษณุโลก-สร้างพระพิมพ์นางพญา เป็นที่ระลึกในงาน”กฐินยกนาง”

 


สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก โดย ดร.วุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสมาคม ได้จัดสร้างพระพิมพ์นางพญาถวายวัดนางพญา เพื่อเป็นที่ระลึกในงานทอดกฐินของวัด มีกำหนดการดังนี้


วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวง ณ พลับพลาหทัยนเรศวร์ วัดนางพญา ซึ่งมีพระบรมรูปของพระวิสุทธิกษัตรีย์ นางพญาผู้สร้างพระพิมพ์นางพญา พระเบญจภาคี ประดิษฐานอยู่
เวลา ๑๐.๒๙ น. พิธีพุทธาภิเษก ณ โบสถ์พระนางพญาซุ้มเรือนแก้ว วัดนางพญา พิษณุโลก

สำหรับพิธีทอดกฐินวัดนางพญา (กฐิน ยกนาง) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มูลนิธิไทยมั่นคง เป็นเจ้าภาพหลัก จะมีพิธีตั้งแต่เช้า ผู้ประสงค์จะร่วมบุญทอดกฐินในครั้งนี้ขอเรียนเชิญในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนางพญา พิษณุโลก

Related posts