ฉะเชิงเทรา-เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต แถลงข่าวการจัดงานลอยกระทง ภายใต้ชื่อโครงการคลองนครเนื่องเขตนฤมิตร มนต์เสน่ห์สายนทีศักดิ์สิทธิ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จัดโครงการพัฒนาย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ภายใต้ชื่องาน คลองนครเนื่องเขตนฤมิตร มนต์เสน่ห์สายนทีศักดิ์สิทธิ์เทิดไท้องค์ราชันย์ และประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเลอสรร สายวาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขต พร้อมด้วย นางสุพรรณษา อรรถศิริปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขต นายวันเฉลิม สายวาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขต นายสุกฤษ์ ศิลปะอนันต์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ ผู้แทนนายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 และประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 นี้

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดโบราณนครเนื่องเขต ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมย่านชุมชนเก่าตลาดโบราณนครเนื่องเขตซึ่งเป็นมรดกจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 จะมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเรื่อง คลองนครเนื่องเขตนิรมิต มนต์เสน่ห์สายนทีศักดิ์สิทธิ์เทิดไท้องค์ราชันย์ และการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งไทยและลูกกรุง และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จะมีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทสวยงามและการประกวดนางนพมาศ ชิงถ้วยรางวัลและสายสะพายพร้อมเงินรางวัล รวมทั้ง การออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้าของชาวบ้านอีกด้วย.

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน

Related posts