รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมเยาวชนให้กำลังใจเยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมเยาวชนให้กำลังใจเยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรักษาราชการอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และพันจ่าอากาศตรี รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกำกับเขต 4 และกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกำกับเขต 4พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
************


ว่าที่ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ภาพ/ข่าว
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts