โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดงาน “วันเบาหวานโลก”

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดงาน “วันเบาหวานโลก”

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ รพ.พญาไท 3 จัดงานวันเบาหวานโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.รัฐพงศ์ จิวะรังสินี อายุรแพทย์หัวหน้าศูนย์ฯ 🍭 เสวนาเรื่อง “รู้จัก เข้าใจ และรับมือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน” และ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร อายุรแพทย์ประจำศูนย์เบาหวานฯ ร่วมพูดคุยกับผู้รับบริการในเรื่อง 😷 “การดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานรวมถึงการดูแลตนเองในเรื่องยา การออกกำลังกาย และ การรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ร่วมงานยังได้ร่วมออกกำลังกายภายใต้การดูแลจากนักกายภาพ โดยงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

🧑‍⚕️ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ รพ.พญาไท 3 ขอส่งเสริมให้ทุกคนร่วมป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานด้วยการหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคเบาหวาน

Related posts