สระบุรี- MOU การเข้าสู่ตลาดพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถาบันอาชีววิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีและส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน

สระบุรี- MOU การเข้าสู่ตลาดพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถาบันอาชีววิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีและส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมปาริชาติวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี และมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วม
**********


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts