โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สร้างความร่วมมือเครือข่ายชุมชน สาธิตการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สร้างความร่วมมือเครือข่ายชุมชน สาธิตการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

14 พฤศจิกายน 2566 – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผู้แทนจากกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และวัดโขดหิน นำโดยพระอาจารย์มหานักรบ เจ้าอาวาสวัดโขดหิน ได้จัดกิจกรรมสาธิตวิธีทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ โดยมุ่งหวังลดปริมาณขยะจากเศษใบไม้ที่สะสมในวัดโขดหิน ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นป.5 จากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และอสม.ชุมชนโขดหิน 2 ได้มีส่วนร่วมในการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการจัดการขยะ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และสถานประกอบการเอกชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีไม่เพียงแต่นำเสนอวิธีการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้เท่านั้น แต่ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะจากเศษใบไม้ที่ได้ทดลองและพัฒนาภายในองค์กร โดยโครงการนี้ได้พัฒนาวิธีการที่สามารถลดระยะเวลาการหมักเศษใบไม้จากปกติเป็น 45-60 วัน ซึ่งถือเป็นการลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำองค์ความรู้และทักษะภายในองค์กรต่อยอดเพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตามกรอบการดำเนินงาน ESG (Environment, Social, Governance: สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียึดถือมาโดยตลอด

บีแอลซีพีร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related posts