เทคนิคระยอง และวิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห เปิดห้องเรียนภาษาจีน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในภาษาจีน พร้อมจับมือส่งครู และ นศ.แลกเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และอีคอมเมิร์ซร่วมกัน

เทคนิคระยอง และวิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห เปิดห้องเรียนภาษาจีน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในภาษาจีน พร้อมจับมือส่งครู และ นศ.แลกเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และอีคอมเมิร์ซร่วมกัน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง และนายหูฮ่าว ผอ.วิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเปิดห้องเรียนภาษาจีนสำหรับ นศ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีผู้บริหาร ครู นศ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ผู้บริหาร ครูวิทยาลัยฮวงโห ผู้บริหาร บ.ปักกิ่งรุ่ยพ่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน


นายกิตติพงค์ กล่าวว่า วิทยาลัยฮวงโห ได้มีการลงนาม MOU กับเทคนิคระยอง ในการพัฒนาการศึกษาาร่วมกัน โดยเดิมทีได้มีการส่ง นศ.ไปฝึกวิชาชีพในสาขาวิชาช่างก่อสร้างมาแล้ว ก่อนจะมีการขยายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิชาสาขาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะภาษาจีน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ นศ.เมื่อจบการศึกษา สามารถเข้าทำงานบริษัทของจีนได้ นอกจากนี้เทคนิคระยองยังได้มีการหารือกับทางวิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห ถึงความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า อีคอมเมิร์ซ และอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี AI ด้วย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงานของครู และ นศ.ทั้ง 2 วิทยาลัย โดยมีกรอบการผลักดันระยะสั้น กลางและยาว

ทั้งการสร้างห้องเรียนเทคโนโลยีจากจีน ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านช่างก่อสร้าง อีคอมเมิร์ซ ยานยนต์ไฟฟ้า แลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรครูร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวส.ให้สามารถสอบเทียบทวิวุฒิได้ โดยเป็นการเรียนที่ไทย 1 ปี และจีน 1 ปี นศ. สามารถได้วุฒิ 2 ประเทศ และเข้าทำงานบริษัทจีนที่ไทยได้ ทั้งยังเพื่อให้ตรงตามความต้องการตลาด และ EEC พร้อมกันนี้ก็จะมีการสร้างศูนย์พัฒนาสกิลพนักงานบริษัท พัฒนาด้านภาษาให้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ นศ.สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น ซึ่งการพูดคุยดังกล่าว จีนพร้อมยกระดับขยายความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคระยองอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน.

Related posts