พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

 


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานทอดกฐิน พร้อมทั้ง คุณพยนต์ ศรีโน๊ต พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ คุณปาริชาต วิวัฒน์อนันต์ คุณแสงอรุณภักดี พลเรือเอก ปิติ อุตตะโมท พลเรือเอก ธีรพงศ์ ศรีสุวรรณ

ดร.สุทธิชัย คุณเกศศินี ศรีศิริทรัพย์ พลเรือเอก อธิษฐ์พล กมลศิลป์ คุณจักรพงษ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ พลเอกชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ คุณอเนก บุตรโสภา คุณนพรัตน์ เอื้อตระกูล พลเรือเอก วสันต์ บุญเนือง คุณวิพงษ์ รัตนศิริวิไล เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์ และคณะกรรมการ พ่อค้า ประชาชน ชาวตำบลแสมสาร ชาวอำเภอสัตหีบ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้


สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น

Related posts