กองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ และนิรภัย กองบิน ๕

กองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ และนิรภัย กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ และนิรภัย กองบิน ๕ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2566

//////////////////

ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443

Related posts