พิจิตร-แม่น้ำยมพิจิตรล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนที่อยู่ที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

พิจิตร-แม่น้ำยมพิจิตรล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนที่อยู่ที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม และนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำยมที่มีระดับสูงบ้นตลิ่งน้ำได้ไหลเข้าท่วมในบ้านเรือนราษฏรหมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 7 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการนำส่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านมอบให้กับประชาชน

นอกจากนี้นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดพิจิตร ก็ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์จากร้ำท่วมครั้งนี้พร้อมกับการ ตรวจสุขภาพประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม รวมถึงให้คำแนะนำการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม ให้ประชาชน ได้รับรู้ได้เข้าใจเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคต่างๆ อีกครั้งได้ให้ความสำคัญโดยเน้นย้ำ เรื่องการดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย…

สิทธิพจน์ /ข่าวพิจิตร

Related posts