จังหวัดระยอง จัดแข่งกีฬาวู้ดบอลชายหาด ‘Rayong Open Championship 2023’ มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

จังหวัดระยอง จัดแข่งกีฬาวู้ดบอลชายหาด ‘Rayong Open Championship 2023’ มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันวู้ดบอล’Rayong Open Championship 2023’จัดขึ้นโดย อบจ.ระยอง และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง มี ดร.พัฒนาชาติ กิตติบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย และมี คกก.สมาคมกีฬาแห่งจังกวัดระยอง ชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 490 คน โดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.นี้ ที่บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ทั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และรุ่นเยาวชนจังหวัดระยอง ประเภทนับการตี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาวู้ดบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขัน เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถที่สูงขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับกีฬาของจังหวัดระยองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในช่วงระยะเวลาจัดการแข่งขัน ทั้งโรงแรม การท่องเที่ยว สินค้า ของฝากของจังหวัดระยองเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

 

Related posts