ตม.จว.อุทัยธานี พัฒนาหน่วย ปรับภูมิทัศน์หน่วยและปรับปรุงป้ายเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ

ตม.จว.อุทัยธานี พัฒนาหน่วย ปรับภูมิทัศน์หน่วยและปรับปรุงป้ายเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ

14 ก.ย.2566 พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี มอบหมาย ให้ ข้าราชการตำรวจ ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฟภ.จว.อุทัยธานี แขวงการทาง ฯดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน ภายในและภูมิทัศน์ภายนอก โดยจัดทำป้ายบอกทาง ตามเส้นทาง เส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งถนนสาย333 ซึ่งเป็นเส้นทางที่ปรับปรุงใหม่ ขยายไหล่ทางและทางเดิน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงามเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน

Related posts