สพป.สงขลา เขต 2 เฟ้นหาครูดี เก่ง สู่ตำแหน่ง ผู้บริหาร สถานศึกษา พัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

สพป.สงขลา เขต 2 เฟ้นหาครูดี เก่ง สู่ตำแหน่ง ผู้บริหาร สถานศึกษา พัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ 9 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายอุทัยกาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 66 โดยจะบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ. สถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ,ผอ.สถานศึกษา จำนวน 20 อัตรา

ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 27 คน ผอ.สถานศึกษา จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน
โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป สงขลา เขต 2 ได้ชี้แจงขั้นตอนดำเนินการให้การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้ ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบริหารการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts