เชียงใหม่-เปิดโครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร”

เชียงใหม่-เปิดโครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน จัดโครงการ “สร้างอาชีพวิถีใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร” โดยมี นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างอาชีพใหม่ให้กับนักศึกษา ประชาชนผู้ว่างาน หรือ ประชาชนทั่วไป ให้มีความพร้อมประกอบอาชีพใหม่ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการตัดต่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลิตคลิปวิดีโอสั้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมสินค้าเกษตร

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอและการสร้างสตอรี่บอร์ดจาก อาจารย์ภูษิตก้อนสุรินทร์ วิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งได้พบกับการสร้างแรงบันดาลใจจาก Influencer ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ (ก้องภพเซาะรีวิว) นอกจากนี้ ภายในโครงการยังมีการจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที  โดยนำเสนอผลงานและตัดสินภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน

วิภาดา/เชียงใหม่

Related posts