อสส. จับมือ อพวช. ลงนามความร่วมมือพัฒนาการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อสส. จับมือ อพวช. ลงนามความร่วมมือพัฒนาการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภัมภ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตวศาสตร์ พร้อมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพื้นที่ใน จ.ปทุมธานี

17 กรกฎาคม 2566 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการ อสส. พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตวศาสตร์ พร้อมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพื้นที่ใน จ.ปทุมธานี

 

 

Related posts