สะพานบุญ-สะพานใจ “พีทีที แทงค์”ส่งความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงชุมชน บ้านฉาง-พลาใหม่

สะพานบุญ-สะพานใจ “พีทีที แทงค์”ส่งความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงชุมชน บ้านฉาง-พลาใหม่

 

นางสาววีรยา ภัทรธีรกุล ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 6,000 บาท ให้กับชุมชนบ้านฉาง-พลาใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และอยู่ในภาวะพึ่งพิงช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เท่าเทียมกันในสังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร

โดยมอบให้กับนายธงชัย ส่งตระกูล ประธานชุมชนบ้านฉาง-พลาใหม่ ณ ที่ทำการชุมชน บ้านฉาง-พลาใหม่ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

และก่อนหน้านี้ บริษัทพีทีที แทงค์ฯ ได้สนับสนุนบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งให้ชุมชนบ้านฉาง-พลาใหม่ อีกด้วย

 

Related posts