ตราด-ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ออกลาดตระเวนกลางทะเลในอ่าวไทย

ตราด-ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ออกลาดตระเวนกลางทะเลในอ่าวไทย

เมื่อวันที่ 14-16 ก.ค.66 ศรชล./ศคท.จว.ตร. จัดทีมเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด นำเรือยาง ศรชล.๕๗๐๒ ออกลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล ณ.บริเวณ เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดใดๆ และได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก ดำน้ำสำรวจพื้นที่แนวปะการัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลในพื้นที่ต่อไป การปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ศรชล.
วิเชียร ม่วงสี รายงาน

Related posts