#กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้สุดคึกคักนักกีฬาแห่สมัครมีทั้ง ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์ 624 กว่าคน

#กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้สุดคึกคักนักกีฬาแห่สมัครมีทั้ง ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์ 624 กว่าคน


วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 โดยมี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถชัย คันธมาทน์) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา กล่าวต้อนรับและผู้ช่วยศาตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย


ตัวแทน นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานในจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตในครั้งนี้พร้อมมีคณะ กรรมสมาคมฯ อ.นักรบ ทองแดง กรรมการบริหาร และประธานเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย อ.ขวัญชัย วัฒนศักดิ์ ประธานผู้ตัดสินภาคใต้และรองประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมฯวรยุทธ์ สุวรรณสว่าง กรรมการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย


มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับนักเรียน นักศึกษา ยุวชน เยาวชน และประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แสดงออกถึงความสามารถในชั้นเชิงของกีฬาปันจักสีลัตและเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดในกลุ่มของนักกีฬา ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผลิตนักกีฬาให้มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง


การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตในครั้งนี้ มีนักกีฬาจากจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแยกเป็นประเภทต่อสู้ จำนวน 63 ทีม มีนักกีฬา 389 คน และประเภทปันจักลีลา จำนวน 37 ทีม มีนักกีฬา 97 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ทีม มีนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด 624 คน

Related posts