(สุรินทร์) มทบ.25 ปิดการฝึก พร้อม มอบประกาศนียบัตร และจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 (OPEN HOUSE)

(สุรินทร์) มทบ.25 ปิดการฝึก พร้อม มอบประกาศนียบัตร และจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 (OPEN HOUSE)

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ณ สนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 25 พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก พร้อม มอบประกาศนียบัตร และจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 (OPEN HOUSE) ตามที่ กองทัพบก มีนโยบายให้หน่วยจัดพิธีปิดการฝึก พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านทหารใหม่ (OPEN HOUSE) ให้กับทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 6 สัปดาห์

สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก และ การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ นั้น มณฑลทหารบกที่ 25 จัดให้มี 2 กิจกรรม คือ การฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2566 การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ฝึกตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยได้ฝึกที่ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 25 กำลังพลที่เข้ารับการฝึก มีจำนวน 142 นาย ผลการประเมินผลการฝึก คิดเป็นร้อยละ 88.6 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดี” และ กิจกรรมวันเปิดบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 จัดเพื่อ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของที่ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 25 นิทรรศการ หมวดทหารสารวัตร และ นิทรรศการจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

เพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ เข้าใจวิธีการฝึกอบรม การปกครอง การบังคับบัญชา ความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และให้ประชาชนทั่วไปได้ให้การสนับสนุนในการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี นางอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่ม ไว้ให้บริการกับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ได้รับประทาน ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความประทับใจให้กับญาติทหารใหม่เป็นอย่างมาก ที่กองทัพบก ห่วงใยและดูแลน้องเล็กเป็นอย่างดี


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts