ทต.ทับมา นำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกลุ่มสตรีในพื้นที่

ทต.ทับมา นำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกลุ่มสตรีในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ก.ค.ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง เทศบาลตำบลทับมา และ รพ.กรุงเทพ-ระยอง ได้นำรถตรวจเอกซเรย์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ มาบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลทับมา พร้อมกับให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการป้องกันมะเร็งเต้านมด้วย โดยมีนายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมี น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ร่วมงานฯ

ทั้งนี้ มะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาดังกล่าว เทศบาลตำบลทับมา ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรค จึงได้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีในพื้นที่ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการคัดกรองหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก และมีการส่งต่อรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมลดลงอีกด้วย.

Related posts