ขนมไทยสร้างทักษะชีวิต : ลส.จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประถมสงขลา 2

ขนมไทยสร้างทักษะชีวิต : ลส.จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประถมสงขลา 2

ที่ ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร มหาวชิราวุธสงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลาเขต2 โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาได้ร่วมสนับสนุน เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้ง ที่ 2 จังหวัดสงขลา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 โดยมี ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต2 พร้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตนารีจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ เป็นกำลังใจและเยี่ยมค่าย ร่วมคิดร่วมทำ กับ ลส.จากหน่วยการศึกษาใน สังกัด สพป.สงขลา เขต 2
โดยในส่วนของ สพป.สงขลาเขต2 ได้ผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ฐานทักษะชีวิต: การทำขนมไทย 4 ฐานย่อย คือ


1.ขนมทองพับ(วัดหูแร่ร่วมกับ รรท่าจีนอุดมวิทยา)
2.ขนมไข่อบ ( วัดควนเนียง / บ้านโคกเมา/ เขาพระ
3.ขนมบัวลอยสี่สหาย ( รร ชุมชนบ้านโคกค่ายร่วมกับ รร บ้านหน้าวัดโพธิ์)
4.ขนมไข่เต่า( บ้านหน้าควนลังร่วมกับ รร บ้านเนินนิมิต)
ทั้งนี้เป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ฐานทักษะชีวิต: การทำขนมไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้มีลูกเสือเนตรนารี ให้ความสนใจ และเข้าร่วมฐานการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน อิ่มหนำสำราญ


โดยได้รับเกียรติจาก เก่ง ธชย.นักร้องดังกับเพลง ไม่มีสิทธิ์ยักษ์ จากแอป TikToK ร่วมลงมือ ทำ ชม ชิม สร้างความสนใจ จากวัยรุ่นฟันน้ำนม
ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงความงดงาม ความประณีต ละเอียดละอ่อนของคนไทยที่บรรจงประดิดประดอยอาหารนานาชนิด และยังผสมผสานวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ทั้งด้านวัฒนธรรมของชาติไทย คือ มีความละเอียดอ่อน ประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ มีวิธีการทำที่พิถีพิถัน รสชาติหอมหวาน รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ขนมในภาษาไทย มั่นใจกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นรวมพลังสร้างเอกลักษณ์ไทยผ่านการฝึกฝนอย่างปราณีตกับการ ทำขนมไทย อร่อยไปทั่วโลก

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts