ไทยออยล์ ส่งเสริมทันตสุขภาพ ดูแลรักษาช่องปากนักเรียน กว่า 5,000 คน

กลุ่มไทยออยล์ โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยส์เพื่อชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และ 8 โรงเรียนรอบกลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของนักเรียน กว่า 5,000 คน

นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ (3 ก.ค.) กลุ่มไทยออยล์ โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และ 8 โรงเรียนรอบกลุ่มไทยออยล์ ดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของนักเรียน จัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก รอุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรซ์ ขูดหินปูน และการส่งเสริมป้องกันฟันผุ โดยโรงเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2562 เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ต้องหยุดไป และในปีนี้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงได้กลับมาดำเนิดการต่อ และจะจัดต่อไปอย่างต่อเนื่อง


สำหรับ ปีการศึกษา2566 นี้ เราได้ตั้งเป้าไว้ ที่จะดูแลนักเรียนรอบโรงกลั่น จำนวน 5,000 คน โดยได้เปิดเต็มรูปแบบอีกครั้ง เน้นการรักษาเชิงป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแหลมฉบัง และผู้บริหารทั้ง 8 โรงเรียน ได้แก่ 1 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 2.โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 3.โรงเรียนบ้านชากยายจีน 4.โรงเรียนวัดมโนรมย์ 5.โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 6.โรงเรียนบุญจิตวิทยา 7.โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 และ 8.โรงเรียนวัดบ้านนา รวมนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน ตลอดระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หยุดเดือนตุลาคม เนื่องจาก โรงเรียนปิดภาคเรียน


โดยทางทันตแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจรักษา ได้แก่อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนจะได้ตรวจสุขภาพช่องปากและการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
ด้านนางสาว ทัศนียา สัตยะวงค์ อาจารย์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา กล่าวว่าวันนี้ทางโรงเรียนได้นำนักเรียน มาตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก ทั้งหมด 35 คน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทยอยนำเด็กมาเรื่อยๆ จนครบทุกคน ถือว่าโครงการดังกล่าว ของกลุ่มไทยออยล์ ที่จัดการให้นั้น เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้เด็กๆ มีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี และยังเป็นการประหยัดให้กับผู้ปกครองอีกด้วย


นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts