สตูล อบต.ควนกาหลง จัดงาน เทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Bike & Taste Fruits Festival 2023” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

สตูล อบต.ควนกาหลง จัดงาน เทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Bike & Taste Fruits Festival 2023” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พร้อมด้วยนายไพรัช สุขงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [สำนักงานสตูล] และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯอบต.ควนกาหลง, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง ร่วมเปิดงานโครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Bike & Taste Fruits Festival 2023” โดยมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต2 จังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลควนกาหลงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน มีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางในพื้นที่ตำบลควนกาหลง โดยเข้าชมสวน ชิมผลไม้ และมหกรรมตลาดผลไม้ สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าพื้นเมือง และสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมชุดการแสดงต่างๆ บนเวที และกิจกรรมไลฟ์สดงานเทศกาลปั่นชมสวนฯ ทาง Facebook อบต.ควนกาหลง โดยมีนักปั่นเข้าร่วมประมาณ 300 คน และผู้เข้าร่วมโครงการอีกประมาณ 600 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 900 คน


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts