ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมสนับสนุนงานชุมชนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้ง ที่ 2

ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมสนับสนุนงานชุมชนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้ง ที่ 2


วันที่ ( 2 กค 66 ) ที่ ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ รร มหาวชิราวุธสงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาได้ร่วมสนับสนุน เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้ง ที่ 2 จังหวัดสงขลา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2566 โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตนารีจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ เป็นกำลังใจและเยี่ยมค่าย ลส.จากหน่วยการศึกษาใน สังกัด สพป.สงขลา เขต 2 ในจังหวัดสงขลา จำนวน 571 คน

หนึ่งในนั่นมีลูกเสือจากโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาการ , รร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี),รร.ชุมนุมบ้านโคกค่าย,บ้านคลองโข่ง,บ้านเขาพระ,วัดหูแร่,บ้านหน้าวัดโพธิ์,บ้านวัดคลองแห,บ้านวังพา,วัดแม่เตย,วัดควนเนียง,บ้านเนินนิมิตรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้เอยนาม การจัดงานชุมนุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขแห่งคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีได้น้อมนำกิจกรรม ภายใต้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts