นครนายก – วัดเขาชะโงก จัดพิธีเททอง หล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงบัลลังก์ และบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์

นครนายก – วัดเขาชะโงก จัดพิธีเททอง หล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงบัลลังก์ และบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์

ที่บริเวณลานบุญมณฑลพิธีวัดเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูสันติคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาชะโงก ร่วมกับคณะกรรมการวัดเขาชะโงก และประชาชน ร่วมจัดพิธีเททอง หล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงบัลลังก์ และบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง รองประธาน โดยมีพลตรี นันทยศ บูชา เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และ คุณเฉลิมขวัญ บูชา ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส พันเอกตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม พันเอกวิชัย อินศิริ พันโทชัยธวัช เงินเงื่อนสุข รองประธาน โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงเทพเทวา เทวดาอารักษ์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เถรานุเภระ เวลา 12.59 น. พระสรงทรงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เวลา 14.19 น. เททองหล่อองค์ปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และเททองหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ทรงบัลลังก์ เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม รบพร-กวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยวัดเขาชะโงก นครนายก ได้จัดพิธีเททองหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ได้รับช้างพังคีรีกุญชรฉัททันต์ จากขุนชำนาญไพรสณฑ์ นายด่านเมืองนครนายก และท่านได้อาสาร่วมทัพรวบรวมไพร่พลไปกับกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช และอาตมภาพ ในนามคณะสงฆ์วัดเขาชะโงก จึงใคร่ขอเจริญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงบัลลังก์ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อแผ่นดินไทยด้วยกันทุกท่านทุกคน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts