กรมการแผนแพทย์ไทยฯ ชวนเรียนรู้ “กิน อยู่ รู้ รักษา” ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย หวังเป็นทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเพื่อนําไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกสังคมในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาเลือก เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 20 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณค่าของภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทยเกิดความเชื่อมั่นการใช้สมุนไพรไทยประชาชนมีโอกาสได้รับความรู้และรู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สมุนไพรอย่างยั่งยืน ตลอดจนใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพของชุมชนจากภูมิภาค เช่น ผักพื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรมอันจะนำไปสู่การยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการแพทย์วิถีไทย และมีความหวงแหนต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย สมุนไพร อีกทั้งการจัดกิจกรรมองค์ความรู้ภายใต้การดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองสังคมและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมตลอดระเวลาการจัดงาน ภูมิปัญญาการแพทย์

แนวคิด “กิน อยู่ รู้ รักษา” เป็นการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติมาตั้งแต่อดีต มีการรวบรวมตำรายาที่ดี เน้นเรื่องการกินอาหารเป็นยา คือมีการนำสมุนไพร เครื่องเทศ ผักพื้นบ้าน ผลไม้พื้นถิ่น ที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร ที่อยู่ในชุมชน กินอาหารสมุนไพรอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนเอกลักษณ์อาหารไทยสู่ครัวโลก เน้นว่า กินอาหารเป็นยา ตามองค์ประกอบทฤษฎีแพทย์แผนไทยเป็นการปรับสมดุลของธาตุเจ้าเรือน ทั้ง 4 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในร่างกาย กินถูกหลักสุขอนามัย อยู่เป็นวิถีชีวิตในชุมชน หรือในบริบทที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการปลุกสมุนไพรในชุมชน สาธิตการแปรรูปสมุนไพรของชุมชน รู้ คือ

เป็นการทำให้เรามีองค์ความรู้ในการที่จะนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ มีในเรื่อง ของการแพทย์แผนไทย การกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน องค์ความรู้เกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน เรื่องของการนวดพื้นบ้าน การใช้ทรัพยากรมาใช้ในชีวิตประวัน โดยการนำเอาใบไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า มาทำข้าวของเครื่องใช้ เช่น ทำกระเป๋าผ้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน เสื้อที่มีลวดลายจากธรรมชาติ และรักษา ในที่นี้คือจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมสุขภาพที่เจ็บป่วยจะเน้นไปในเรื่องการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่น ที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาในแต่ละกลุ่มโรค การรักษาโดยศาสตร์การนวดไทย ซึ่งนวดไทยเป็นอัตลักษณ์ที่ทางยูเนสโก้ ให้การขึ้นทะเบียนรับรองว่านวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

สำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20 ยังเหลือการจัดงานวันสุดท้ายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 11-12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

พบกับกิจกรรมต่างๆ ในงาน อาทิ งานสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่องกัญชากัญชง , การประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อต่างๆ , การประกวดผลงานวิชาการประจำปีฯ , พร้อม มีโซนจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐานกว่า 300 บูธ แจกกล้าไม้สมุนไพร กล้าไม้ยืนต้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลุ้นรางวัลฟรีมากมายในงาน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ หรือ Website: https://natherbexpo.dtam.moph.go.th และโทรศัพท์ 0-2149-5649

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts