ฉะเชิงเทรา-“พระเทพภาวนาวชิรคุณ” ประธานพิธีเบิกเนตร อัญเชิญพระพุทธโสธรจำลอง ขึ้นประดิษฐานบนหอพระ “รร.เบญจมฯศูนย์บางเตย”

ฉะเชิงเทรา-“พระเทพภาวนาวชิรคุณ” ประธานพิธีเบิกเนตร อัญเชิญพระพุทธโสธรจำลอง ขึ้นประดิษฐานบนหอพระ “รร.เบญจมฯศูนย์บางเตย”

 


วันที่ 1 ก.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย ถ.เกษมราษฎร์พัฒนา ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเบิกเนตร อัญเชิญพุทธโสธร จำลอง ขึ้นประดิษฐานบนหอพระ พิธีทอดผ้าป่าพลังเบญ เพื่อบ้านเบญ “แด่น้องด้วยดวงใจ” จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน และ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ศิษย์เก่า 2 รายคือ นายอรรถพล บุญเพ็ง เบญจมฯรุ่น 109 ผู้ให้การสนับสนุนตราพระเกี้ยว ติดตั้งบนอาคารเรียน 3ชุด และ นายพูนลาภ บุญศิริพิทักษ์ เบญจมฯรุ่น 104 สนับสนุนการจัดทำสวนรังสินธุ์

มี พระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ใหญ่สุขันธ์ โลหิตกุล ประธานฝ่ายฆราวาส พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมฯ ประธานดำเนินการ โดยมี นางสาวปัญจาภรณ์ พิสิษฐวานิชย์ อดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูเบญจมฯ นายศักดิ์เดช จุมณี อดีต ผอ.รร.เบญจมฯ นายชัชชัย พุทธสุวรรณ ผอ.รร.เบญจมฯ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมฯ คณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติร่วมงาน มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมพิธี


สำหรับ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน ที่ไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาในตัวเมือง ปัจจุบันได้รับการดูและปรับปรุงจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าไปดำเนินการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร ให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ถูกวางเป้าหมายให้เป็นเมืองใหม่คู่แฝดกรุงเทพฯ ด้วยการสร้างสมาร์ทซิตี้ ที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งจะมีประชากรเพิ่มขึ้น นั่นก็หมายถึงจะมีเด็กในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยในอนาคต ยอดเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าพลังเบญ เพื่อบ้านเบญ “แด่น้องด้วยดวงใจ” เพื่อจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน ในเบี้องต้นได้ยอดเงิน 363,567 บาท.

Related posts