(สุรินทร์) กองกำลังสุรนารี จัด “โครงการปลูกป่าอาเซียน ปี 66” ไทย – กัมพูชา

(สุรินทร์) กองกำลังสุรนารี จัด “โครงการปลูกป่าอาเซียน ปี 66” ไทย – กัมพูชา

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ฝ่ายไทย และ พลตรี จุย เซยฮา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ผู้บัญชาการยุทธบริเวณพื้นที่ 3 ฝ่ายกัมพูชา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าอาเซียน” ประจำปี 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 พันเอก จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่

นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการฝ่ายไทย และ พลตรี ฮึม เซียบ รองผู้บัญชาการทหารประจำจังหวัดอุดรมีชัย พลตรี ซึม เยิน รองผู้บังคับกองพลน้อยทหารราบที่ 42 ฝ่ายกัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ โดยเป็นการดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการปลูกป่าอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน ที่มีภูมิลำเนา ตามแนวชายแดนทั้งไทยและกัมพูชา สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ และประชาชน ที่จะร่วมกันทำกิจกรรม ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม พัฒนาแหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค และบริโภค อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5 ไร่ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกองกำลังสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอกาบเชิง และได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จาก หน่วยจัดการต้นน้ำ ห้วยโตง – ห้วยด่าน สถานีเพาะชำกล้าพันธุ์ไม้บัวเชด โดยมีพี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน กล้าพันธ์ไม้ จำนวน 500 ต้น

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts