พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรพร้อมลุยสอบเหตุนายก อบต.วังหลุม ดับเครื่องชนร้องเรียนชี้เบาะแสทุจริตในองค์กร

พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรพร้อมลุยสอบเหตุนายก อบต.วังหลุม ดับเครื่องชนร้องเรียนชี้เบาะแสทุจริตในองค์กร
https://youtu.be/-CCmzhsxkg4
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายวราพงษ์  อินต๊ะโมงค์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นใน อบต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการสอบสวนชี้มูลความผิดของ นางเกศรา ศรีบุญ  นายก อบต.วังหลุม โดยเสนอให้ผู้ว่าฯ พิจิตร พิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาและลงนามมีระยะเวลาตามระเบียบราชการ
แต่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ นางเกศรา ศรีบุญ  นายก อบต.วังหลุม ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่และยังมีตำแหน่ง นายก อบต.วังหลุม อยู่นั้น ได้ออกมาร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวแบบดับเครื่องชนและแฉพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่บางคนภายในองค์กรของตนเองว่ามีเรื่องส่อไปในทางทุจริตมีการกระทำความผิดที่สำเร็จเด็ดขาดไปแล้ว คือ 1. มีข้าราชการในกองคลังของ อบต.วังหลุม โอนเงินของ อบต.วังหลุม เข้าบัญชีตนเองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 359,420 บาท และได้ตรวจสอบแล้วพบว่า อบต.วังหลุม มิได้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่ประการใด ซึ่งเป็นการเบิกถอนโดยระบบ Krungthai Corporate Online จากนั้นผ่านไป 14 วัน ผู้ที่กระทำการดังกล่าวก็โอนเงินกลับคืนเข้าบัญชี อบต.วังหลุม แต่จนถึงทุกวันนี้ผู้กระทำการดังกล่าวก็ยังคงลอยนวล มีแค่ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นทั้งๆที่การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ ป.ป.ช.พิจิตร ดำเนินการ
ส่วนเรื่องที่ 2. คือมีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ซึ่งมี นายปฐม สาริกา อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นประธานกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่รวมตัวกันมีสมาชิก 11 คน กู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท  จากโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งต้องมีหน้าที่ผ่อนชำระคืนให้กับ อบต.วังหลุม แบบต้องจ่ายหมดปีต่อปี จ่ายของเก่าแล้วจะสามารถกู้ได้ใหม่เป็นแบบนี้วนไปวนมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ในระยะหลังช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่ามีข้าราชการกองคลังท่านหนึ่งของ อบต.วังหลุม ไปแสดงตนให้บริการอำนวยความสะดวกไปเก็บเงินจากประธานกลุ่มในปีที่ 1 และ 2 มาส่งเข้าบัญชีและออกใบเสร็จให้ ต่อมาในปีที่ 3 คือ ปี 2565 ข้าราชการกองคลังคนเดิมก็ไปทำเหมือนเดิม แต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมก็คือเอาเงินไปใช้ไม่นำเงินส่งเข้าชำระหนี้จึงทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ก็กำลังจะถูก อบต.วังหลุม ฟ้องร้องประธานกลุ่มและสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
ซึ่งล่าสุดวันนี้บรรดาสมาชิกกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนรวม 11 คน ก็รวมตัวกันไปที่ อบต.วังหลุม เพื่อจะถามความคืบหน้าแต่ก็ปรากฏว่าบรรดาผู้ที่มีอำนาจหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างพร้อมใจกันลาหยุดงานเหมือนรู้ว่าจะมีชาวบ้านมาร้องทุกข์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากข้าราชการบางคนของ อบต.วังหลุม ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยการยักยอกทรัพย์ แต่ถึงวันนี้กลับไม่มีผู้ปกครองระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดใส่ใจจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนกลุ่มนี้ ดังนั้น  นางเกศรา ศรีบุญ  นายก อบต.วังหลุม ซึ่งก่อนจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูล จึงขอดับเครื่องชนร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวให้ช่วยตีแผ่เรื่องดังกล่าว
 
นายวราพงษ์  อินต๊ะโมงค์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์โดยย่อว่าเรื่องที่มีข้าราชการกองคลังของ อบต.วังหลุม ไปรับชำระเงินตามสัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนแต่ไม่นำส่งอบต.วังหลุม และเรื่องที่มีข้าราชการคนเดิมนี้โอนเงินจากบัญชี อบต.วังหลุม เข้าบัญชีของตนเองเป็นจำนวนเงิน 359,420 บาท  โดยทุจริตนั้นขณะนี้ ป.ป.ช.พิจิตร กำลังเร่งทำสำนวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ป.ป.ช.พิจิตร จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และถ้ามีการกระทำผิดจริงก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานหรือแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนให้ทราบในโอกาสต่อไป
สิทธิพจน์  พิจิตร

Related posts